Ảnh kỷ yếu lớp 12A1 trường THPT Lương Đắc Bằng – Thanh Hóa niên khóa 2017 – 2020

Bộ sưu tập ảnh kỷ yếu của Lê Huy Hoàng (A1 – K56 Lương Đắc Bằng) Đối với mỗi học sinh, năm cuối cấp là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc sống học đường. Và bộ sưu tập ảnh kỷ yếu của Lê Huy Hoàng lớp 12A1 trường THPT Lương Đắc Bằng –…